Steg för steg-guide

Läggning utan glasfiberarmering

Steg 1

Rolla ut Easy Primer – Vänta 1-2 timmar tills primern torkat in och rolla ytterligare en påstrykning med primer. Låt torka in och fortsätt sedan med nästa steg.

Steg 2

Lägg första lagret med Microcement. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat och slipa sedan med P80-120.

Steg 3

Lägg andra lagret med Microcement. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat och slipa sedan med P120-180.

Steg 4

Säkra att ytan är helt fri från damm och lägg sedan första lagret Sealer Matte/Satine eller Sealer Extreme Satine. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat innan du går vidare till nästa steg. Om du väntar längre än 4 timmar kan ytan behöva slipas av lite lätt med P400 eller uppåt.

Steg 5

Lägg andra lagret Sealer Matte/Satine eller Sealer Extreme Satine.

Läggning med glasfiberarmering

Steg 1
Lägg första lagret med Quartz Primer tillsammans med glasfiberarmeringen. Vänta minst 12 timmar och slipa sedan med P60-80.
Steg 2
Lägg ett andra lager med Quartz Primer. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat och slipa sedan med P60-80.
Steg 3
Lägg första lagret med Microcement. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat och slipa sedan med P80-120.
Steg 4
Lägg andra lagret med Microcement. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat och slipa sedan med P120-180.
Steg 5
Säkra att ytan är helt fri från damm och lägg sedan första lagret Sealer Matte/Satine eller Sealer Extreme Satine. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat innan du går vidare till nästa steg. Om du väntar längre än 4 timmar kan ytan behöva slipas av lite lätt med P400 eller uppåt.
Steg 6
Lägg andra lagret Sealer Matte/Satine eller Sealer Extreme Satine.

Läggning på kakel & klinker

Steg 1
Fyll fogarna med Quartz Primer eller fix Vänta minst 12 timmar så att fogarna torkar ordentligt och slipa sedan med P60-80.
Steg 2
Lägg första lagret med Quartz Primer tillsammans med glasfiberarmeringen. Vänta minst 12 timmar och slipa sedan med P60-80.
Steg 3
Lägg ett andra lager med Quartz Primer. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat och slipa sedan med P60-80.
Steg 4
Lägg första lagret med Microcement. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat och slipa sedan med P80-120.
Steg 5
Lägg andra lagret med Microcement. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat och slipa sedan med P120-180.
Steg 6
Säkra att ytan är helt fri från damm och lägg sedan första lagret Sealer Matte/Satine eller Sealer Extreme Satine. Vänta 2-4 timmar tills lagret har torkat innan du går vidare till nästa steg. Om du väntar längre än 4 timmar kan ytan behöva slipas av lite lätt med P400 eller uppåt.
Steg 7
Lägg andra lagret Sealer Matte/Satine eller Sealer Extreme Satine.

Torktider är ungefärliga och beror på luftfuktighet och temperatur.

Vänta med att placera ut mattor och möbler i 7 dagar efter att arbetet är slutfört.

Desto längre du väntar med att slipa mellan skikten desto grövre slippapper behövs.